Amb aquesta finestra m'agradaria compartir informació, reflexions i notícies, amb gent que com jo, esta interessada amb l'escriptura, com un paleta de les lletres que intenta dependre a construir la seva ciutat literària.
Contacte: pascualadria@hotmail.com
Pots anunciar els teus llibres publicats en: LLIBRES D'AMICS
Nova secció d'entrevistes: Raonant amb...

divendres, 14 de desembre del 2012

Procediments per a aconseguir la identificació entre personatge/espectador Segons Michel Chion.

• Dotar el personatge de trets que provoquen l'estima o admiració.
• Mostrar-los immersos en un perill o desgràcia de tal manera que l'espectador es pose de la seua part.
• Hi ha sentiments i situacions de base amb què és fàcil identificar-se.
• Propiciant que l'espectador compare la seua pròpia vida amb el que els passa als personatges.

Temor : acció que la tragèdia exerceix sobre les ànimes a fi de purgar l'home d'aqueixa passió. (Aristòtil) Per a inspirar por no basta de presentar situacions de perill, és necessari fer que el personatge siga partícip d'aqueix sentiment de perill. Si el personatge té por li ho contagiarà a l'espectador.

Pietat.: La pietat que ens inspira la sort d'un personatge és proporcional al nostre grau de familiaritat amb ell.

Canvi de fortuna: Canvi de condició produït per una circumstància imprevista.

Reconeixement: Pas de la ignorància al coneixement, conduent a la felicitat o la desgracia. Adonar-se.

Equivocació: És l'altra cara del reconeixement. És el que origina i permet desenrotllar la intriga. Planteja la veritat de l'inconscient i ofereix la possibilitat de qüestionar la pròpia identitat.

Deute: Destí del personatge.

Condició social: Oposició. Lluita entre les classes.

Valors morals.: Qualsevol relat, es vullga o no, es basa en valors morals explícits o implícits. El relativisme moral (cinisme) produeix relats buits
.
Pertorbació: Per a moure els personatges és necessària una pertorbació de la seua tranquil·litat, del seu estatus quo inicial. P. Ex., separar el que va unit (mare-fill) o forçar la coexistència d'elements que es repel·leixen (roín-bo)

Tres tipus de dificultats:
• Dificultat de naturalesa circumstancial i estàtica.
• Dificultat de naturalesa accidental i temporal.
• La contraintenció (antagonista).

Meta. Específica i concreta, immediata, fortament motivada i clarament establida. La meta del personatge pot no ser la mateixa sobre la qual es construeix la seua història.
El personatge es troba en un dilema en veure's obligat a triar entre dues situacions que presenten greus inconvenients. En qualsevol cas quelcom es perd i cap solució Permet guanyar-ho tot.P. ex: amor-llibertat.

Antagonista: El que s'oposa al protagonista Per a aconseguir la seua meta.

McGuffin. Una cosa molt important per als personatges, però no per al narrador. Un element material que estiga en joc en una història.

1 comentari:

  1. M' agradaria saber qui es Michel Chion. ¿Podríes escriure la referència biogràgica a la que es refereix l´assaig?

    ResponElimina