Amb aquesta finestra m'agradaria compartir informació, reflexions i notícies, amb gent que com jo, esta interessada amb l'escriptura, com un paleta de les lletres que intenta dependre a construir la seva ciutat literària.
Contacte: pascualadria@hotmail.com
Pots anunciar els teus llibres publicats en: LLIBRES D'AMICS
Nova secció d'entrevistes: Raonant amb...

dimecres, 19 de desembre del 2012

Cómo escriben los que escriben.

Recomanem el llibre:
Cómo escriben los que escriben. La cocina del escritor és una compilació realitzada per Claudia Albarrán i editada per l'editorial Fondo de Cultura Económica i la universitat ITAM, del Distrito Federal de Mèxic. S'hi recullen les intervencions de diverses taules rodones respecte de la qüestió de com s'escriu en diverses disciplines, com la literatura, l'economia, la política, l'enginyeria, la lingüística, la psicologia, el periodisme, etc. Són capítols breus i personals escrits per autors experimentats i populars, en què cadascú exposa la seva 'cuina' particular.
Entre els autors figura un conjunt divers de reconeguts professionals en distints àmbits del panorama intel·lectual i acadèmic, sobretot a Mèxic, com Denise Dresser, Julián Meza, Nora Pasternac, Armando Pereira, Carlos Zozaya, Carlos Bosch, Marta Lamas, Alejandro Hernández, Isaac Katz, Jorge Cerdio o Olga Pellicer, molts d'ells docents i investigadors vinculats a l'Instituto Tecnológico Autómo de México (ITAM).
El capítol de Daniel Cassany, titulat "Detalles sobre mi cocina", recull la seva participació en la primera taula rodona, celebrada en aquesta institució universitària, durant una estada acadèmica. És un volum suggerent, variat i divertit, amb una edició excel·lent de Fondo de Cultura Económica.

divendres, 14 de desembre del 2012

Procediments per a aconseguir la identificació entre personatge/espectador Segons Michel Chion.

• Dotar el personatge de trets que provoquen l'estima o admiració.
• Mostrar-los immersos en un perill o desgràcia de tal manera que l'espectador es pose de la seua part.
• Hi ha sentiments i situacions de base amb què és fàcil identificar-se.
• Propiciant que l'espectador compare la seua pròpia vida amb el que els passa als personatges.

Temor : acció que la tragèdia exerceix sobre les ànimes a fi de purgar l'home d'aqueixa passió. (Aristòtil) Per a inspirar por no basta de presentar situacions de perill, és necessari fer que el personatge siga partícip d'aqueix sentiment de perill. Si el personatge té por li ho contagiarà a l'espectador.

Pietat.: La pietat que ens inspira la sort d'un personatge és proporcional al nostre grau de familiaritat amb ell.

Canvi de fortuna: Canvi de condició produït per una circumstància imprevista.

Reconeixement: Pas de la ignorància al coneixement, conduent a la felicitat o la desgracia. Adonar-se.

Equivocació: És l'altra cara del reconeixement. És el que origina i permet desenrotllar la intriga. Planteja la veritat de l'inconscient i ofereix la possibilitat de qüestionar la pròpia identitat.

Deute: Destí del personatge.

Condició social: Oposició. Lluita entre les classes.

Valors morals.: Qualsevol relat, es vullga o no, es basa en valors morals explícits o implícits. El relativisme moral (cinisme) produeix relats buits
.
Pertorbació: Per a moure els personatges és necessària una pertorbació de la seua tranquil·litat, del seu estatus quo inicial. P. Ex., separar el que va unit (mare-fill) o forçar la coexistència d'elements que es repel·leixen (roín-bo)

Tres tipus de dificultats:
• Dificultat de naturalesa circumstancial i estàtica.
• Dificultat de naturalesa accidental i temporal.
• La contraintenció (antagonista).

Meta. Específica i concreta, immediata, fortament motivada i clarament establida. La meta del personatge pot no ser la mateixa sobre la qual es construeix la seua història.
El personatge es troba en un dilema en veure's obligat a triar entre dues situacions que presenten greus inconvenients. En qualsevol cas quelcom es perd i cap solució Permet guanyar-ho tot.P. ex: amor-llibertat.

Antagonista: El que s'oposa al protagonista Per a aconseguir la seua meta.

McGuffin. Una cosa molt important per als personatges, però no per al narrador. Un element material que estiga en joc en una història.

dimecres, 5 de desembre del 2012

L'entrevista a un corrector


Hui entrevistem a Miquel Aguilar i Montero un corrector professional que ens aclarirà molts dels aspectes de la seua professió i la necessitat de corregir qualsevol text abans de publicar.
Com diu ell: "El corrector és el professional que vetlla perquè un text estigui net de tota mena d’errades. Bàsicament, el corrector es dedica a revisar i polir textos amb una finalitat molt concreta: fer-los dignes del seu autor i presentables de cara al seu destinatari final."
L'entrevista